Tìm kiếm tin tức
Thông báo Phê duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2016
Lượt đọc 13255Ngày cập nhật 31/03/2016

Kính gửi: Các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành

Công văn số 481/TB-SYT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Sở Y tế về việc Thông báo Phê duyệt đề cương nghiên cứu khoa học cấp ngành năm 2016

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM

Tập tin đính kèm:
Phòng Tổ chức Hành chính - TTYTDP
Các tin khác
Xem tin theo ngày