Tìm kiếm tin tức
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban giám đốc
1Nguyễn Lê TâmPhó Giám đốc phụ trách0234.3822466 nltam.cdc@thuathienhue.gov.vn
2Hoàng Văn ThámPhó Giám đốc0234.3822466 hvtham.cdc@thuathienhue.gov.vn
3Hồ Xuân VũPhó Giám đốc0234.3822466 hxvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tổ chức - Hành chính
4Nguyễn Đức Anh VũPhó trưởng phòng phụ trách0234.3822466 ndavu.cdc@thuathienhue.gov.vn
5Hoàng Đức ThanhPhó trưởng phòng0234.3822466 hdthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
6Hoàng Văn ĐứcNhân viên0234.3822466 hvduc.cdc@thuathienhue.gov.vn
7Trần Hữu VũNhân viên0234.3822466 thvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
8Lê Đức HyNhân viên0234.3822466 ldhy.cdc@thuathienhue.gov.vn
9Nguyễn Khôi NguyênNhân viên0234.3822466 nknguyen1.cdc@thuathienhue.gov.vn
10Trần Ý Trung HiếuNhân viên0234.3822466 tythieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
11Tô Thị Mỹ TrâmNhân viên0234.3822466 ttmtram.cdc@thuathienhue.gov.vn
12Trần Thị Khánh LinhNhân viên0234.3822466 ttklinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
13Chế Thị Kim NhungNhân viên0234.3822466 ctknhung.cdc@thuathienhue.gov.vn
14Đỗ PhúcLái xe0234.3822466 dphuc.cdc@thuathienhue.gov.vn
15Dương Đình PhêLái xe0234.3822466 ddphe.cdc@thuathienhue.gov.vn
16Hoàng Thế ChiLái xe0234.3822466 htchi.cdc@thuathienhue.gov.vn
17Trần Anh DũngLái xe0234.3822466 tadung.cdc@thuathienhue.gov.vn
18Nguyễn Văn HyLái xe0234.3822466 nvhy.cdc@thuathienhue.gov.vn
19Phạm Ngọc QuỳnhBảo vệ0234.3822466 pnquynh.cdc@thuathienhue.gov.vn
20Nguyễn Đỗ Minh QuangBảo vệ0234.3822466 ndmquang.cdc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
21Nguyễn Văn QuangTrưởng phòng0234.3822466 nvquang.cdc@thuathienhue.gov.vn
22Nguyễn Thị Hà PhươngPhó trưởng phòng0234.3822466 nthphuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
23Trần Thị Thanh NgaKế toán trưởng0234.3822466 tttnga.cdc@thuathienhue.gov.vn
24Lê Nguyễn Thy LoanNhân viên0234.3822466 lntloan.cdc@thuathienhue.gov.vn
25Nguyễn Thị Bạch TuyếtNhân viên0234.3822466 ntbtuyet.cdc@thuathienhue.gov.vn
26Hà Thúc NhậtNhân viên0234.3822466 htnhat.cdc@thuathienhue.gov.vn
27Trần Thị Thanh NgaNhân viên0234.3822466 tttngab.cdc@thuathienhue.gov.vn
28Võ Thị Hồng HạnhNhân viên0234.3822466 vthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
29Hồ Hải ThanhNhân viên0234.3822466 hhthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
30Hồ Diệu ThươngNhân viên0234.3822466 hdthuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
31Nguyễn Thị Kim AnhNhân viên0234.3822466 ntkanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
32Phan Thị Hải YếnNhân viên0234.3822466 pthyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
33Nguyễn Quốc TuấnNhân viên0234.3822466 nqtuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
34Nguyễn Thị Ngọc TrâmNhân viên0234.3822466 ntntram.cdc@thuathienhue.gov.vn
35Hồ Minh DuyNhân viên0234.3822466 hmduy.cdc@thuathienhue.gov.vn
36Lê Quang VũNhân viên0234.3822466 lqvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
Phòng khám đa khoa
37Nguyễn Thị Quỳnh ChiTrưởng phòng0234.3822466 ntqchi.cdc@thuathienhue.gov.vn
38Nguyễn Hữu TríPhó trưởng khoa0234.3822466 nhtri.cdc@thuathienhue.gov.vn
39Ngô Kim NhãPhó trưởng phòng0234.3822466 nknha.cdc@thuathienhue.gov.vn
40Phan Thị Hồng NhạnNhân viên0234.3822466 pthnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
41Đặng Như VinhNhân viên0234.3822466 dnvinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
42Đoàn Thị Cẩm NhungNhân viên0234.3822466 dtcnhung.cdc@thuathienhue.gov.vn
43Thái Thị HạnhNhân viên0234.3822466 tthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
44Hoàng Trọng Dạ ThảoNhân viên0234.3822466 htdthao.cdc@thuathienhue.gov.vn
45Nguyễn Thị Thanh HiềnNhân viên0234.3822466 ntthien.cdc@thuathienhue.gov.vn
46Nguyễn Văn TrungNhân viên0234.3822466 nvtrung.cdc@thuathienhue.gov.vn
47Hoàng Thị Minh ThủyNhân viên0234.3822466 htmthuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
48Đặng Quốc VinhNhân viên0234.3822466 dqvinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
49Trần Đình Ti GônNhân viên0234.3822466 tdtgon.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng
50Lê Văn SanhTrưởng khoa0234.3822466 lvsanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
51Đoàn Chí HiềnPhó trưởng khoa0234.3822466 dchien.cdc@thuathienhue.gov.vn
52Nguyễn Minh ViệtPhó trưởng khoa0234.3822466 nmviet.cdc@thuathienhue.gov.vn
53Nguyễn Chí HùngNhân viên0234.3822466 nchung.cdc@thuathienhue.gov.vn
54Lê Đình HữuNhân viên0234.3822466 ldhuu.cdc@thuathienhue.gov.vn
55Hoàng Thị Kim ThưNhân viên0234.3822466 htkthu.cdc@thuathienhue.gov.vn
56Nguyễn Quốc HuyNhân viên0234.3822466 nqhuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
57Lê Mai Hoàng ThyNhân viên0234.3822466 lmhthy.cdc@thuathienhue.gov.vn
58Lê Thị Phương NhiNhân viên0234.3822466 ltpnhi.cdc@thuathienhue.gov.vn
59Nguyễn Thị VânNhân viên0234.3822466 ntvan.cdc@thuathienhue.gov.vn
60Cao Thị ThuậnNhân viên0234.3822466 ctthuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
61Nguyễn VũNhân viên0234.3822466 nvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
62Lê Trần Kỳ DiênNhân viên0234.3822466 ltkdien.cdc@thuathienhue.gov.vn
63Vũ Lê Thanh HàNhân viên0234.3822466 vltha.cdc@thuathienhue.gov.vn
64Nguyễn Thị Huyền TrangNhân viên0234.3822466 nthtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
65Trần Lê Nhật TrâmNhân viên0234.3822466 tlntram.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Dinh Dưỡng
66Lê Thị Sông HươngTrưởng khoa0234.3822466 ltshuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
67Lê Văn HoànPhó trưởng khoa0234.3822466 lvhoan.cdc@thuathienhue.gov.vn
68Nguyễn Thị Thu HằngPhó trưởng khoa0234.3822466 ntthang.cdc@thuathienhue.gov.vn
69Trương Thị LiênNhân viên0234.3822466 ttlien.cdc@thuathienhue.gov.vn
70Lê Thị Phùng MỹNhân viên0234.3822466 ltpmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
71Trần Thị Mỹ HạnhNhân viên0234.3822466 ttmhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
72Nguyễn Ngọc DuyNhân viên0234.3822466 nnduy.cdc@thuathienhue.gov.vn
73Lâm Phan Liên NhiNhân viên0234.3822466 lplnhi@thuathienhue.gov.vn
74Nguyễn Thị Thanh NhànNhân viên0234.3822466 nttnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
75Nguyễn Văn NhânNhân viên0234.3822466 nvnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống HIV/AIDS
76Lý Văn SơnTrưởng khoa0234.3822466 lvson.cdc@thuathienhue.gov.vn
77Châu Văn ThứcPhó trưởng khoa0234.3822466 cvthuc.cdc@thuathienhue.gov.vn
78Lê HiệpNhân viên0234.3822466 lhiep.cdc@thuathienhue.gov.vn
79Lê Hữu SơnNhân viên0234.3822466 lhson.cdc@thuathienhue.gov.vn
80Bùi Khắc NghiNhân viên0234.3822466 bknghi.cdc@thuathienhue.gov.vn
81Lê Khắc Quỳnh NgaNhân viên0234.3822466 lkqnga.cdc@thuathienhue.gov.vn
82Trương Thị Mỹ ThanhNhân viên0234.3822466 ttmthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
83Hoàng Thị Phương NhungNhân viên0234.3822466 hpnhung.cdc@thuathienhue.gov.vn
84Phạm Hoàng Ngọc YếnNhân viên0234.3822466 phnyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
85Phùng Thị Bảo ChâuNhân viên0234.3822466 ptbchau.cdc@thuathienhue.gov.vn
86Nguyễn Văn MỹNhân viên0234.3822466 nvmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
87Trần Hoài ThưNhân viên0234.3822466 ththu.cdc@thuathienhue.gov.vn
88Phạm Thị Mỹ HạnhNhân viên0234.3822466 ptmhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
89Trần Thị HiếuNhân viên0234.3822466 tthieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
90Trần Nguyễn Phương TràNhân viên0234.3822466 tnptra.cdc@thuathienhue.gov.vn
91Lê Tấn TraiBảo vệ0234.3822466 lttrai.cdc@thuathienhue.gov.vn
92Hồ BáchBảo vệ0234.3822466 hbach.cdc@thuathienhue.gov.vn
93Lê Thị HiềnNhân viên phục vụ0234.3822466 lthien.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp
94Trần Bá ThanhTrưởng khoa0234.3822466 tbthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
95Hồ Thị Thanh HiếuPhó trưởng khoa0234.3822466 htthieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
96Phan Trung NgọcNhân viên0234.3822466 ptngoc.cdc@thuathienhue.gov.vn
97Đặng Trần Hữu HạnhNhân viên0234.3822466 dthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
98Nguyễn Khoa Diệu NyNhân viên0234.3822466 nkdny.cdc@thuathienhue.gov.vn
99Lê Minh HiếuNhân viên0234.3822466 lmhieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
100Hồ Nhật TườngNhân viên0234.3822466 hntuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
101Nguyễn Hữu DuânNhân viên0234.3822466 nhduan.cdc@thuathienhue.gov.vn
102Đỗ Thị Minh AnhNhân viên0234.3822466 dtmanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Dược - Vật tư y tế
103Hoàng Thị Hiền TrangPhó trưởng khoa0234.3822466 hthtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
104Vũ Thị Hải YếnNhân viên0234.3822466 vthyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
105Nguyễn Thị Mai PhươngNhân viên0234.3822466 ntmphuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
106Nguyễn Thị Ngọc MaiNhân viên0234.3822466 ntnmai.cdc@thuathienhue.gov.vn
107Đào Thị Thanh VânNhân viên0234.3822466 dttvan.cdc@thuathienhue.gov.vn
108Bùi Trung ThànhNhân viên0234.3822466 btthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
109Trần Hoàng Thảo LyNhân viên0234.3822466 thtly.cdc@thuathienhue.gov.vn
110Lê Thanh TùngNhân viên0234.3822466 lttung.cdc@thuathienhue.gov.vn
111Nguyễn Khoa Ly TâmNhân viên0234.3822466 nkltam.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế
112Trần Đạo PhongTrưởng khoa0234.3822466 tdphong.cdc@thuathienhue.gov.vn
113Trần Đạo VinhPhó trưởng khoa0234.3822466 tdvinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
114Huỳnh Văn HảoNhân viên0234.3822466 hvhao.cdc@thuathienhue.gov.vn
115Nguyễn Văn MứaNhân viên0234.3822466 nvmua.cdc@thuathienhue.gov.vn
116Hồ Văn LenNhân viên0234.3822466 hvlen.cdc@thuathienhue.gov.vn
117Trần Chiến vơiNhân viên0234.3822466 tcvoi.cdc@thuathienhue.gov.vn
118Trần Đạo HoàngNhân viên0234.3822466 tdhoang.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Sức khỏe sinh sản
119Hà Thị Mỹ DungTrưởng khoa0234.3822466 htmdung.cdc@thuathienhue.gov.vn
120Trương Phước Thanh KhuêPhó trưởng khoa0234.3822466 tptkhue.cdc@thuathienhue.gov.vn
121Đinh Thị Đoan TrinhPhó trưởng khoa0234.3822466 dtdtrinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
122Trần Thị Thu MinhNhân viên0234.3822466 tttminh.cdc@thuathienhue.gov.vn
123Nguyễn Thị NhiềuNhân viên0234.3822466 ntnhieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
124Phạm Thị ChiNhân viên0234.3822466 ptchi.cdc@thuathienhue.gov.vn
125Hồ Thị Mộng ThuNhân viên0234.3822466 htmthu.cdc@thuathienhue.gov.vn
126Nguyễn Thị Ngọc HàNhân viên0234.3822466 ntnha.cdc@thuathienhue.gov.vn
127Nguyễn Thị HiệpNhân viên0234.3822466 nthiep.cdc@thuathienhue.gov.vn
128Hoàng Thị Lệ XuânNhân viên0234.3822466 htlxuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
129Trần Thị Diệu TrangNhân viên0234.3822466 ttdtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
130Trần Đoàn Sao LyNhân viên0234.3822466 tdsly.cdc@thuathienhue.gov.vn
131Hoàng Thị MỹNhân viên0234.3822466 htmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
132Nguyễn Thị Túy HàTrưởng khoa0234.3822466 nttha.cdc@thuathienhue.gov.vn
133Bùi Thị Kiều LinhPhó trưởng khoa0234.3822466 btklinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
134Hồ Thị Minh ChâuNhân viên0234.3822466 htmchau.cdc@thuathienhue.gov.vn
135Đặng Thị Như HảoNhân viên0234.3822466 dtnhao.cdc@thuathienhue.gov.vn
136Hoàng Thị Thu ThươngNhân viên0234.3822466 httthuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
137Phan Minh NhânNhân viên0234.3822466 pmnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
138Võ Thị Hồng NgânNhân viên0234.3822466 vthngan.cdc@thuathienhue.gov.vn
139Đồng Thị Hồ VyNhân viên0234.3822466 dthvy.cdc@thuathienhue.gov.vn
140Lê Thị Ánh NguyệtNhân viên0234.3822466 ltanguyet.cdc@thuathienhue.gov.vn
141Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưNhân viên0234.3822466 nnqnhu.cdc@thuathienhue.gov.vn
142Nguyễn Phạm Thùy NhiênNhân viên0234.3822466 nptnhien@thuathienhue.gov.vn
143Trần Thị Thu HằngNhân viên0234.3822466 ttthang.cdc@thuathienhue.gov.vn
144Phùng Bảo NhânNhân viên0234.3822466 pbnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
145Dương Thị Kiều TrangNhân viên0234.3822466 dtktrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
146Huỳnh Thị Bảo QuyênNhân viên0234.3822466 htbquyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe
147Nguyễn Văn CươngTrưởng khoa0234.3822466 nvcuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
148Nguyễn Phương HuyPhó trưởng khoa0234.3822466 nphuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
149Lê Trung QuânNhân viên0234.3822466 ltquan.cdc@thuathienhue.gov.vn
150Ngô Thị Trà MyNhân viên0234.3822466 nttmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
151Trần Thị Lệ MinhNhân viên0234.3822466 ttlminh.cdc@thuathienhue.gov.vn
152Lê Quang TrungNhân viên0234.3822466 lqtrung.cdc@thuathienhue.gov.vn
153Phan Thị Diễm LyNhân viên0234.3822466 ptdly.cdc@thuathienhue.gov.vn
154Lê Thị ThanhNhân viên0234.3822466 ltthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
155Cao Thị Hồng HạnhChuyên viên0234.3822466 cthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn