Tìm kiếm tin tức

Thực hiện Công văn số 977/SYT-KHTC ngày 20/3/2023 của Sở Y tế về việc kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức giám sát, đánh giá theo nội dung cụ thể sau:

 

Tham dự chỉ đạo Đoàn giám sát có Ths.Bs.CKII Hoàng Trọng Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế - Trưởng đoàn, Bs.CKII Hoàng Văn Thám - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh - Phó đoàn, và các thành viên là lãnh đạo các Khoa/Phòng liên quan thuộc Trung tâm KSBT.

Tại địa phương được giám sát, phối hợp cùng Đoàn có Ban Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện Nam Đông, A Lưới; cán bộ đầu mối thực hiện Chương trình và các Trạm Y tế.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Đoàn giám sát đã tập trung vào các điểm chính sau:

- Giám sát công tác theo dõi, chăm sóc cho bà mẹ, trẻ sơ sinh sau đẻ trong vòng 42 ngày tại nhà.

- Giám sát công tác khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 2 tuổi tại các xã khu vực III.

- Giám sát, đánh giá việc phân phối thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em dưới 2 tuổi tại Trạm Y tế và của đối tượng.

- Kết quả tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các đối tượng y tế tuyến xã và cộng tác viên.

- Hướng dẫn, hoàn thiện quy trình thăm khám, các thủ tục giấy tờ để sao lưu, và theo dõi sức khỏe cho các đối tượng.

Sau khi nghe báo cáo của các Trạm Y tế xã và các Trung tâm Y tế huyện, kết hợp với việc chọn lựa ngẫu nhiên những gia đình có đối tượng thụ hưởng của Chương trình để hỏi han, động viên, Ths.Bs.CKII Hoàng Trọng Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã có các ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các đơn vị được giám sát đã bước đầu triển khai tốt các công việc mà Dự án đề ra, tuy nhiên công tác lên Kế hoạch và điều tra cập nhật đối tượng còn chưa hoàn chỉnh.

- Triệt để khắc phục các khó khăn, đồng thời phối hợp/lồng ghép các công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- TTYT huyện Nam Đông, A Lưới và các Trạm Y tế nghiên cứu các thực phẩm có sẵn tại địa phương, giàu dinh dưỡng và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của người dân thuộc địa bàn nhằm cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể chất cho các trẻ em bị suy dinh dưỡng. Ví dụ: trứng gà, đu đủ, rau, củ quả...

Một số hình ảnh của Đoàn giám sát tại các địa phương:

 

 

BS Lê Quang Vũ - Phòng KHTC - TTKSBT Tỉnh