Tìm kiếm tin tức
Khoa/Phòng chức năng >> Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Dinh Dưỡng
 Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm * Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám...
Quyết đinh về việc ban hành " Tài liệu chuyên môn hướng dẫn về việc khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã phường" của Bộ y tế.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SÀNG LỌC VÀ QUẢN LÝ BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
Xem tin theo ngày