Tìm kiếm tin tức
Khoa/Phòng chức năng >> Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng
 Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm * Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát...
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3711/QĐ-BYT...
1. Bài thuyết minh 2. Công văn của TTYTDP v/v Hướng dẫn diễn tập chiến dịch 3. Sơ đồ diễn tập tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc 4. Sơ đồ Lễ Mitting hưởng ứng ngày...
Công văn số 1523/HD-SYT ngày 16/9/2015 của Sở Y tế: Hướng dẫn thực hiện quy trình giám sát, xử lý dịch và phân tuyến điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue...
Các tin khác
Xem tin theo ngày