Tìm kiếm tin tức
Khoa/Phòng chức năng >> Khoa Sức khỏe sinh sản
Thực hiện Kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về công tác Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. Từ ngày 14/05 đến ngày...
Thực hiện Kế hoạch chương trình phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân nông thôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc...
 Thực hiện Kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về kế hoạch thực hiện công tác CSSKSS tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, trong đó có nội dung triển...
          Thực hiện kế hoạch số 882/KH-KSBT, ngày 04/10/2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế-...
          Thực hiện kế hoạch số 76/KH-SKSS, ngày 10/04/2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về thực hiện công tác Chăm sóc SKSS tại tỉnh...
          Thực hiện kế hoạch số 426/KH-KSBT, ngày 17/07/2018 của trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật về kế hoạch thực hiện chương trình “ Phát...
           Thực hiện kế hoạch số 426/KH-KSBT, ngày 17/07/2018 của trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật về kế hoạch thực hiện chương trình “ Phát...
 Khoa Sức khỏe sinh sản * Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các...
          Thực hiện kế hoạch số 426/KH-KSBT, ngày 17/07/2018 của trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật về kế hoạch thực hiện chương trình “ Phát...
Thực hiện kế hoạch số 551/KH-KSBT về khám phụ khoa, sàng lọc viêm nhiễm đường sinh sản, ung thư sinh dục cho phụ nữ nằm trong độ tuổi sinh đẻ, tiền mãn kinh, mãn kinh...
Các tin khác
Xem tin theo ngày