Tìm kiếm tin tức
Quyết định 2151/QĐ-TTg về việc phê duyệt " Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 -2030"
Lượt đọc 582Ngày cập nhật 20/03/2024

Chương trình nhằm kiểm soát được bệnh Dại trên đàn chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng.

Đối với Ngành Y tế: 

- 100% các quận, huyện có điểm tiêm vắc xin Dại và huyết thanh kháng Dại cho người.

- 100% các tỉnh, thành phố thực hiện truyền thông nguy cơ và nâng cao nhận thức về bệnh Dại ở cộng đồng, trường học.

- 100% số người tiêm vắc xin phòng bệnh Dại do động vật cắn được báo cáo qua hệ thống báo cáo quốc gia.

- 90% số người bị phơi nhiễm với bệnh Dại được điều trị dự phòng saphơi nhiễm.

- Đến năm 2025, không còn tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về bệnh Dại trên người; đến 2027 không còn tỉnh, thành phố có nguy cơ trung bình về bệnh Dại trên người.

- Đến năm 2025, giảm 50% số người bị tử vong vì bệnh Dại so với giai đoạn 2017 - 2021 và phấn đấu không còn người tử vong vì bệnh Dại vào năm 2030.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày