Tìm kiếm tin tức
Về việc gửi báo giá thử nghiệm mẫu nước sạch
Lượt đọc 141Ngày cập nhật 13/06/2024

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu báo giá chi phí thử nghiệm mẫu nước sạch trong năm 2024 với nội dung như sau:

 

STT

Danh mục

ĐVT

Yêu cầu

Ghi chú

1

Mẫu nước sạch

Mẫu

 

1. Thử nghiệm 35 thông số chất lượng nước sạch theo quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 31tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: Coliform; E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt; Arsenic (As)(*); Clo dư tự do(**);Độ đục; Màu sắc; Mùi, vị; pH; Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus); Trực khuẩn mủ xanh (Ps. Aeruginosa); Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N); Bari (Ba); Chỉ số pecmanganat;  Chloride (Clˉ); Độ cứng, tính theo CaCO3; Fluor (F); Mangan (Mn); Natri (Na);  Nhôm (Aluminium) (Al); Nickel (Ni); Nitrat (NO3ˉ tính theo N); Nitrit (NO2ˉ tính theo N); Sắt (Ferrum) (Fe); Sunphat; Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Xyanua (CNˉ); 1,2 – Dicloroeten; Chlorpyrifos; Clorotoluron;

Cyanazine; Hydroxyatrazine; Bromodichloromethane; Bromoform; Chloroform; Dibromochloromethane

2. Các thông số chất lượng nước sạch ở bảng trên phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025.

3. Lấy mẫu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

4. Dụng cụ lấy mẫu: Để đảm bảo chất lượng xét nghiệm, bên thử nghiệm cần cung cấp vật tư lấy mẫu đạt yêu cầu.

 5. Thời gian trả lời kết quả: < 15 ngày từ khi giao nhận mẫu giữa 2 bên.

 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h00 ngày 13 tháng 6 năm 2024 đến trước 9h00 ngày 24 tháng 6 năm 2024.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024

- Giá báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển mẫu từ CDC đến đơn vị thử nghiệm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày