Tìm kiếm tin tức
Thông tin dự án, mua sắm công, báo giá
Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý công ty, các nhà cung ứng có...
Kính gửi: Các đơn vị đủ năng lực. Để làm cơ sở cho việc mua linh kiện, phụ tùng máy phun hóa chất phòng chống dịch năm 2024. Trung tâm Kiểm soát...
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá một số loại thuốc mà đơn vị không trúng thầu gói thầu tập trung cấp địa phương năm...
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu báo giá chi phí thử nghiệm mẫu nước sạch trong năm 2024 với nội dung như sau:  
Để làm cơ sở cho việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn của Khoa Phòng, chống HIV/AIDS trong tháng 6 năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa...
Để làm cơ sở cho việc Tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính mời các...
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cấu tiếp nhận báo giá để thực hiện công tác lập hồ sơ báo cáo cấp giấy phép...
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho...
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá giải khát nhằm phục vụ công tác tập huấn, hội nghị của đơn vị trong năm 2024 với nội dung...
Để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch chạy quảng cáo các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Trung tâm Kiểm soát...
Các tin khác
Xem tin theo ngày