Tìm kiếm tin tức
Tập huấn hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc phát triển trẻ toàn diện trong 5 năm đầu đời.
Lượt đọc 356Ngày cập nhật 09/07/2024

     Thực hiện kế hoạch số 495/KH-KSBT ngày 04/05/2024, về hoạt động các Chương trình y tế tuyến tỉnh năm 2024; trong đó có công tác Chăm sóc sức khỏe bà mẹ- trẻ em/SKSS. Ngày 09/7/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức thực hiện tập huấn chuyên môn nội dung về Chăm sóc phát triển trẻ toàn diện trong 5 năm đầu đời cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, 09 TTYT huyện/thị xã/thành phố.

 

 

     Tham dự lớp tập huấn có ThS.BsCKII Hoàng Trọng Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế và BsCKII Hoàng Văn Thám - Phó Giám đốc TT làm giảng viên; Ths.BsCKI Hà Thị Mỹ Dung trợ giảng và 25 học viên là cán bộ y tế đang thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em tại các tuyến tỉnh, huyện/thị xã/thành phố và tuyến xã/phường.

Các giảng viên đang chia sẻ kiến thức tại các lớp tập huấn.

    Tại buổi tập huấn, các Giảng viên đã truyền tải các nội dung theo Quyết định số 40/QĐ-BYT, ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc phát triển trẻ toàn diện trong 05 năm đầu đời; Hiểu rõ khái niệm phát triển trẻ toàn diện giai đoạn từ 0-5 tuổi; Thực hành về kỹ năng tư vấn gia đình thông qua tư vấn cá nhân và tư vấn nhóm về phát triển trẻ toàn diện…

     Lớp tập huấn đã cung cấp những kiến thức quan trọng cần thiết để áp dụng vào thực tiễn đến đội ngũ cán bộ y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em ở tuyến tỉnh và y tế cơ sở. Các học viên đã tích cực lắng nghe, tiếp thu các nội dung của buổi tập huấn. Đồng thời chia sẻ, trao đổi các vấn đề thực tế hay gặp để cùng nhau tháo gỡ, học hỏi, nâng cao kiến thức trong công tác chăm sóc sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em/./

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lê Thanh - Quang Trung - Khoa TTGDSK
Các tin khác
Xem tin theo ngày