Tìm kiếm tin tức
Phát động Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính của Sở Y tế năm 2024.
Lượt đọc 298Ngày cập nhật 10/05/2024

   Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

 

   Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 nhằm mụ đích, yêu cầu:

   - Về mục đích:

   + Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

   + Khuyến khích và tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Đồng thời tạo sự lan tỏa trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế về vai trò của công tác CCHC đối với sự phát triển của ngành; hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

   - Yêu cầu:

   + Thông qua Hội thi, mỗi công chức, viên chức và người lao động phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển của ngành.

   + Hội thi được triển khai rộng rãi, khách quan với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo huy động được sự tham gia đông đảo của công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Y tế.

   + Các cơ quan đơn vị trong toàn ngành tích cực triển khai và vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia Hội thi đầy đủ đạt kết quả tốt, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC trong toàn ngành Y tế để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

   - Đối tượng tham gia: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

   - Hình thức và thời gian dự thi

   + Phần thi trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế; được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

   + Hội thi diễn ra trong 04 đợt, bắt đầu từ ngày 17/6/2024, kết thúc vào ngày 14/7/2024.

   Yêu cầu trên 90% công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia trong mỗi đợt thi. 100% Lãnh đạo khoa/phòng tương đương trở lên của đơn vị phải tham gia đầy đủ 4 đợt của Hội thi./.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động Hội thi:

          

(Ảnh: https://hue.onetouch.edu.vn/chi-tiet-tin-tuc/le-phat-dong-hoi-thi-truc-tuyen-tim-hieu-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tinh-thua-thien-hue-nam-2024?type=dia-phuong).

 

Tập tin đính kèm:
Lệ Minh - Đức Hy
Các tin khác
Xem tin theo ngày