Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.199.201
Truy cập hiện tại 186
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Nghiên cứu khoa học
Chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay đã đạt được những kết quả khả quan đó...
Kính gửi: Các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành
Quyết định số 1047/QĐ-SYT ngày 25/03/2015 của Sở Y tế "Về việc phê duyệt Đề cương nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2015"
Sở Y tế vừa ký Quyết định 2793 /QĐ-SYT ngày 26  tháng 12  năm 2014 về việc công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài...
Quyết định 134/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 15  tháng  01  năm 2014 về việc công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành...
Quyết định 961/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 4  tháng  02  năm 2013 về việc công nhận kết quả nghiệm thu và kinh phí các đề tài NCKH cấp Ngành...
Danh Sách Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Ngành Nghiệm Thu Năm 2011
Thông báo nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, năm 2015
Kính gửi: Các đơn vị
Kết thúc năm 2009 tuần báo Time của Mỹ đã bình chọn và công bố danh sách Những cái nhất trong năm, trong đó có 10 phát minh y học tiêu biểu dưới đây.
Xem theo ngày