Tìm kiếm tin tức
 TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.193.789
Truy cập hiện tại 1.236
Các cơ sở đủ điều kiện >> Các phòng khám
Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định 90/2016/NĐ-CP),...
Quyết định số: 57/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Giấy phép hoạt động số: 610/TTH-GPHD ngày 28 tháng 01 năm 2019
Quyết định số: 56/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Xem tin theo ngày  
Các cơ sở đủ điều kiện >> Các phòng khám
Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định 90/2016/NĐ-CP),...
Quyết định số: 57/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Giấy phép hoạt động số: 610/TTH-GPHD ngày 28 tháng 01 năm 2019
Quyết định số: 56/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Xem theo ngày  
Các cơ sở đủ điều kiện >> Các phòng khám
Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định 90/2016/NĐ-CP),...
Quyết định số: 57/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Giấy phép hoạt động số: 610/TTH-GPHD ngày 28 tháng 01 năm 2019
Quyết định số: 56/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Xem theo ngày  
Các cơ sở đủ điều kiện >> Các phòng khám
Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định 90/2016/NĐ-CP),...
Quyết định số: 57/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Giấy phép hoạt động số: 610/TTH-GPHD ngày 28 tháng 01 năm 2019
Quyết định số: 56/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Xem theo ngày  
Các cơ sở đủ điều kiện >> Các phòng khám
Cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tắt là Nghị định 90/2016/NĐ-CP),...
Quyết định số: 57/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Giấy phép hoạt động số: 610/TTH-GPHD ngày 28 tháng 01 năm 2019
Quyết định số: 56/QĐ-SYT ngày 09/01/2019 về việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Xem theo ngày