Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.778.264
Truy cập hiện tại 2.034

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại UBND, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn năm 2024.
Lượt đọc 818Ngày cập nhật 17/06/2024

   Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại UBND, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn của huyện A Lưới, Quảng Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy. Tham gia đoàn giám sát, về phía Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có đại diện lãnh đạo và viên chức Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe; về phía các đơn vị được giám sát có đại diện lãnh đạo và các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá cùng tham dự.

 

   Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/5 /2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường thực thi luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 42/KH-BCĐ, ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023-2024. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại các đơn vị, đoàn giám sát đã tiến hành giám sát về các nội dung tập trung chủ yếu vào hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc tại các đơn vị và cơ sở Y tế như việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm; việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết; treo biển cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc trong cơ quan, đơn vị và công tác truyền thông, triển khai các văn bản liên quan đến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá,…

   Qua giám sát, đoàn giám sát đã ghi nhận công tác chuẩn bị và triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của UBND, Trạm Y tế xã Hồng Bắc, Hồng Kim huyện A Lưới, thị trấn Sịa, xã Quảng Ngạn huyện Quảng Điền, xã Thủy Tân, phường Thủy Lương thị xã Hương Thủy, xã Lộc Bình, Lộc Vĩnh huyện Phú Lộc như đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá thành viên, xây dựng kế hoạch về hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, ký cam kết không hút thuốc lá trong cơ quan và công chức, viên chức, người lao động, tại cơ quan đã treo biển cấm hút thuốc lá và niêm yết nội quy tại cơ quan,… Đặc biệt, không có cán bộ hút thuốc lá trong cơ quan, nơi làm việc. Đối với cơ sở y tế, các đơn vị ngoài xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc, đồng thời triển khai các hoạt động tư vấn cai thuốc lá cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi đến khám bệnh.

   Tại buổi giám sát, đoàn đề nghị các đơn vị cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo, công chức, viên chức trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Phải đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tác hại thuốc lá, đưa nội dụng hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào trong báo cáo tổng kết hàng năm của cơ quan, đơn vị để đánh giá. Duy trì ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá, niêm yết quy định, nội quy ở nơi dễ theo dõi, đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi quy định cấm hút thuốc trong đơn vị. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội. Tăng cường thực hiện quy định, nội quy về phòng chống tác hại thuốc lá ở cơ sở, nâng cao vai trò trách nhiệm nhằm thực hiện tốt tất cả các nội dung hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động truyền thông PCTH thuốc lá trên loa phát thanh xã, phường, thị trấn.

   Kết quả giám sát tại 16 đơn vị, đoàn giám sát đã công nhận đơn vị không khói thuốc lá lần 1 cho 06 đơn vị, đó là UBND xã Thủy Tân, Trạm Y tế xã Thủy Tân, Trạm Y tế phường Thủy Lương thị xã Hương Thủy, Trạm Y tế xã Lộc Vĩnh, UBND xã Lộc Bình, Trạm Y tế xã Lộc Bình huyện Phú Lộc và trong đó có đơn vị đạt số điểm cao nhất là UBND xã Thủy Tân thị xã Hương Thủy đạt 100/100 điểm./.

Một số hình ảnh giám sát tại các đơn vị:

 

 

Lệ Minh- Quang Trung (Khoa TTGDSK)
Các tin khác
Xem theo ngày