Tìm kiếm tin tức
 TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.415.802
Truy cập hiện tại 37
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TTKSBT tỉnh kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại Trung tâm y tế và các Trạm y tế thuộc huyện Quảng Điền.
Lượt đọc 1707Ngày cập nhật 21/07/2021

      Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại Trung tâm y tế huyện Quảng Điền và các Trạm y tế xã Quảng Phước, Quảng Lợi, Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

      Trung tâm y tế Quảng Điền gồm có 15 khoa/phòng và 123 cán bộ nhân viên, số giường thực kê là 138. Chất thải lây nhiễm phát sinh tại Trung tâm y tế khoảng 75kg/tháng, chất thải thông thường 83kg/tháng. Trung tâm y tế đã thực hiện phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh và thời điểm phát sinh, có bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế đầy đủ. Trung tâm chưa có khu vực lưu giữ chất thải y tế. Chất thải nguy hại được TTYT hợp đồng với công ty Môi trường đô thị Huế thu gom và xử lý. Chất thải y tế thông thường được TTYT hợp đồng với công ty TNHH MTV XD và TM Nhật Đăng Phát thu gom và xử lý. Lượng nước thải y tế phát sinh 21m3­­/ngày đêm. Đoàn kiến nghị lãnh đạo cấp trên xem xét xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng.

.

Đoàn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Quảng Điền

Thùng chứa chất thải y tế tại các Khoa/phòng

      Trạm Y tế xã Quảng Phước có 06 cán bộ, mỗi tháng trung bình khám 500 - 650 lượt bệnh nhân. Chất thải lây nhiễm phát sinh tại Trạm khoảng 1,5kg/tháng, chất thải thông thường khoảng 5,0kg/tháng. Trạm y tế đã phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh và thời điểm phát sinh, có bao bì, dụng cụ, thùng chứa. Trạm chưa có khu vực lưu giữ chất thải y tế tại trạm y tế theo quy định. Chất thải y tế thông thường được xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp tại khuôn viên trạm. Chất thải lây nhiễm thu gom sau đó chuyển lên Trung tâm y tế huyện và chuyển giao công ty MTĐT Huế thứ gom, xử lý. Trạm Y tế hiện chưa có hệ thống xử l‎ý nước thải y tế, nước thải tự thấm vào hầm tự hoại của Trạm.

Đoàn làm việc tại Trạm y tế xã Quảng Phước
 
 
Thùng chứa chất thải y tế tại Trạm Y tế xã Quảng Phước
 
      Trạm Y tế xã Quảng Lợi có 06 cán bộ, mỗi tháng trung bình khám 200 - 250 lượt bệnh nhân. Chất thải lây nhiễm phát sinh tại Trạm khoảng 0,7kg/tháng, chất thải thông thường khoảng 3,5kg/tháng. Trạm y tế đã phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh và thời điểm phát sinh, có bao bì, dụng cụ, thùng chứa. Trạm chưa có khu vực lưu giữ chất thải y tế tại trạm y tế theo quy định. Chất thải y tế thông thường được xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp tại khuôn viên trạm. Chất thải lây nhiễm thu gom sau đó chuyển lên Trung tâm y tế huyện và chuyển giao công ty MTĐT Huế thứ gom, xử lý. Trạm Y tế hiện chưa có hệ thống xử l‎ý nước thải y tế, nước thải tự thấm vào hầm tự hoại của Trạm.
 
 
Đoàn làm việc tại Trạm Y tế xã Quảng Lợi
 
 
Thùng chứa chất thải y tế tại Trạm Y tế xã Quảng Lợi
 
      Trạm Y tế xã Quảng Thái có 06 cán bộ, mỗi tháng trung bình khám 200 - 220 lượt bệnh nhân. Chất thải lây nhiễm phát sinh tại Trạm khoảng 0,5kg/tháng, chất thải thông thường khoảng 2,5kg/tháng. Trạm y tế đã phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh và thời điểm phát sinh, có bao bì, dụng cụ, thùng chứa. Trạm chưa có khu vực lưu giữ chất thải y tế tại trạm y tế theo quy định. Chất thải y tế thông thường được xử lý bằng hình thức đốt và chôn lấp tại khuôn viên trạm. Chất thải lây nhiễm thu gom sau đó chuyển lên Trung tâm y tế huyện và chuyển giao công ty MTĐT Huế thứ gom, xử lý. Trạm Y tế hiện chưa có hệ thống xử l‎ý nước thải y tế, nước thải tự thấm vào hầm tự hoại của Trạm.
 
 
Đoàn làm việc tại Trạm Y tế xã Quảng Thái
 
      Qua đợt kiểm tra, Đoàn kiến nghị các Trạm y tế cần thực hiện nghiêm chỉnh công tác Quản lý chất thải y tế theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các Trạm y tế cần bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế tại trạm và treo bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế ngay tại vị trí đặt thùng chứa và hợp đồng với UBND xã để thu gom và xử lý chất thải y tế thông thường. Vỏ hộp thuốc không có biểu tượng chất thải nguy hại thì xử lý như chất thải y tế thông thường.
 
ThS. BS. Trần Bá Thanh, Khoa SKMT-YTTH, TTKSBT Tỉnh
Các tin khác
Xem theo ngày