Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Các công cụ theo dõi, giám sát hoạt động Truyền thông Giáo dục sức khoẻ tuyến xã, phường, thị trấn
Lượt đọc 226Ngày cập nhật 22/03/2024

Các công cụ theo dõi, giám sát hoạt động Truyền thông Giáo dục sức khoẻ tuyến xã, phường, thị trấn theo Quyết định 350/QĐ-SYT ngày 11/4/2023 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế  làm tiêu chí đánh giá hoạt động TTGDK gồm các nội dung sau: 

1. Biên bản giám sát hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (Mẫu 1).

2. Sổ theo dõi công tác truyền thông giáo dục sức khỏe - A11/TYT (Mẫu 2).

3. Sổ phát thanh (Mẫu 3).

4. Sổ tư vấn sức khoẻ (Mẫu 4).

5. Biên bản tổ chức truyền thông giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng (Mẫu 5).

6. Báo cáo hoạt động thăm hộ gia đình của nhân viên y tế thôn bản (Mẫu 6).

Ngoài ra, Quyết định cũng hướng dẫn cách chấm điểm, đánh giá chi tiết, cụ thể nhằm giúp các trạm y tế triển khai các hoạt động TTGDSK tốt hơn 


 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày