Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.787.400
Truy cập hiện tại 622

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v báo giá Truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Lượt đọc 319Ngày cập nhật 26/04/2024

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 441 /KSBT

V/v báo giá Truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Thừa Thiên Huế, ngày  25  tháng 04 năm 2024

 

Kính gửi: Các Đài phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá Truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 Để làm cơ sở cho việc thực hiện các gói thầu thuộc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá., Trung tâm kính đề nghị các Đơn vị thực hiện báo giá theo các nội dung sau đây:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

SĐT: 0986.054.889

Chức vụ: Viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính          

Email: ntbtuyet2020@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 26 tháng 04 năm 2024 đến trước 17h ngày 06 tháng 05 năm 2024.

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ: “Gửi Chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá” và Không mở phong bì trước 17h ngày 06/5/2024 ”.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024.

6. Nhà thầu đã đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia, có năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có báo giá đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  • Giá chào phải bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác.
  • Các nhà thầu báo giá theo thông tin và mẫu dưới đây:

STT

Nội dung

ĐVT

Số

lượng

Đơn giá

(đồng)

Thànhtiền

(đồng)

 

 

1

Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về PCTH thuốc lá: Thời lượng: 5 phút/ phóng sự. Số lần phát sóng: 2 lần/ phóng sự  Khung giờ phát sóng vào 20 giờ 00 - 21 giờ 30.

Kênh phát sóng: TRT

Phóng sự

2

 

 

 

 

 

2

Sản xuất và phát sóng Phổ biến kiến thức truyền hình về phòng chống tác hại thuốc lá: Thời lượng: 5 phút/phim phổ biến kiến thức. Số lần phát sóng: 2 lần/phổ biến kiến thức (phát chính vào 6 giờ 00 - 7 giờ 00; lần phát lại vào 10 giờ 00 - 11 giờ 00). Kênh phát sóng: TRT

Phim

1

 

 

 

 

3

Phát sóng các thông điệp truyền hình về PCTH thuốc lá Thời lượng: 30 giây/ thông điệp. Số lượng: 2 thông điệp. Số lần phát sóng: 15-20 lần/ thông điệp. Khung giờ phát sóng: 18giờ00 - 19giờ00. Kênh phát sóng: TRT

Lần

35

 

 

4

Phát sóng các thông điệp phát thanh về PCTH thuốc lá Thời lượng: 60 giây/ thông điệp. Số lượng: 2 thông điệp. Số lần phát sóng: 15 lần/ thông điệp. Khung giờ phát sóng: 18giờ00 - 19giờ00. Kênh phát sóng: TRT

Lần

30

 

 

Cộng

 

2. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2024

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng

 

  Nơi nhận:                                                               

- Như trên  

- Lưu VT, KH-TC.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm

 

Tập tin đính kèm:
Trung tâm KSBT tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày