Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.793.408
Truy cập hiện tại 1.251

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Yêu cầu báo giá vật tư xét nghiệm
Lượt đọc 300Ngày cập nhật 08/05/2024

Yêu cầu báo giá vật tư xét nghiệm

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:          /KSBT

V/v yêu cầu báo giá vật tư xét nghiệm

 

Thừa Thiên Huế, ngày  04  tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

Kính gửi: Các công ty có năng lực

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá một số vật tư phục vụ công tác xét nghiệm HIV trên địa bàn tỉnh của đơn vị trong năm 2024.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Thị Hiền Trang      SĐT: 0905756636

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Dược - VTYT

Email: hoangtrang6586@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá được niêm phong và ghi rõ ngoài bìa: “BÁO GIÁ”

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h30 ngày 04 tháng 05 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 07 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 15 ngày, kể từ ngày 07 tháng 05 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Phụ lục Danh mục mua sắm

1. Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí, dịch vụ liên quan.

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kí hợp đồng./.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng

 

  Nơi nhận:                                                               

- Như trên  

- Lưu VT, Khoa Dược, KH-TC.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC MUA SẮM

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số ………/KSBT ngày 04/05/2024)

 

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

1

Ống mao dẫn máu

  • Ống mao dẫn máu được sử dụng cùng với quả bóp cao su (cùng kích cỡ) để lấy máu với thể tích 20ul từ ngón tay của bệnh nhân.
  • Có vạch chia thể tích

Ống

3.000

2

Quả bóp caosu

  • Quả bóp caosu được sử dụng gắn vào đầu ống mao dẫn để lấy máu từ ngón tay của bệnh nhân

Cái

140

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày