Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Tin đọc nhiều
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.613.816
Truy cập hiện tại 1.323
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin tức sự kiện >> Hoạt động đơn vị
Ngày 22/11/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại xã...
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/11/2022. CDC tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã có...
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại hội trường UBND xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Uỷ Ban Nhân dân...
Trong thời gian ngày từ 24 đến 29/10/2022 Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm-Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã...
Nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững, hỗ trợ phát triển nhận thức và giáo dục, giúp cải thiện...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Theo thông tin Báo chí ngày 03/10/2022 về ”Việt Nam chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ” và thông tin về bệnh nhân...
Nhằm hỗ trợ trong công tác chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ ngày 29-30/9/2022, Viện Pasteur Nha Trang đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức sự kiện >> Hoạt động đơn vị
Ngày 22/11/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại xã...
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/11/2022. CDC tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã có...
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại hội trường UBND xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Uỷ Ban Nhân dân...
Trong thời gian ngày từ 24 đến 29/10/2022 Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm-Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã...
Nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững, hỗ trợ phát triển nhận thức và giáo dục, giúp cải thiện...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Theo thông tin Báo chí ngày 03/10/2022 về ”Việt Nam chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ” và thông tin về bệnh nhân...
Nhằm hỗ trợ trong công tác chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ ngày 29-30/9/2022, Viện Pasteur Nha Trang đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức sự kiện >> Hoạt động đơn vị
Ngày 22/11/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại xã...
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/11/2022. CDC tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã có...
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại hội trường UBND xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Uỷ Ban Nhân dân...
Trong thời gian ngày từ 24 đến 29/10/2022 Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm-Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã...
Nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững, hỗ trợ phát triển nhận thức và giáo dục, giúp cải thiện...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Theo thông tin Báo chí ngày 03/10/2022 về ”Việt Nam chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ” và thông tin về bệnh nhân...
Nhằm hỗ trợ trong công tác chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ ngày 29-30/9/2022, Viện Pasteur Nha Trang đã...
Xem theo ngày  
Tin tức sự kiện >> Hoạt động đơn vị
Ngày 22/11/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại xã...
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/11/2022. CDC tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã có...
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại hội trường UBND xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Uỷ Ban Nhân dân...
Trong thời gian ngày từ 24 đến 29/10/2022 Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm-Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã...
Nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững, hỗ trợ phát triển nhận thức và giáo dục, giúp cải thiện...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Theo thông tin Báo chí ngày 03/10/2022 về ”Việt Nam chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ” và thông tin về bệnh nhân...
Nhằm hỗ trợ trong công tác chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ ngày 29-30/9/2022, Viện Pasteur Nha Trang đã...
Xem theo ngày  
Tin tức sự kiện >> Hoạt động đơn vị
Ngày 22/11/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại xã...
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/11/2022. CDC tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã có...
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại hội trường UBND xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Uỷ Ban Nhân dân...
Trong thời gian ngày từ 24 đến 29/10/2022 Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm-Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã...
Nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững, hỗ trợ phát triển nhận thức và giáo dục, giúp cải thiện...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Theo thông tin Báo chí ngày 03/10/2022 về ”Việt Nam chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ” và thông tin về bệnh nhân...
Nhằm hỗ trợ trong công tác chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ ngày 29-30/9/2022, Viện Pasteur Nha Trang đã...
Xem theo ngày  
Tin tức sự kiện >> Hoạt động đơn vị
Ngày 22/11/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức giám sát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại xã...
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 401/TB-UBND ngày 11/11/2022. CDC tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đã có...
Ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại hội trường UBND xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Uỷ Ban Nhân dân...
Trong thời gian ngày từ 24 đến 29/10/2022 Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm-Dinh dưỡng – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã...
Nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc phát triển bền vững, hỗ trợ phát triển nhận thức và giáo dục, giúp cải thiện...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường giám sát, phòng...
Theo thông tin Báo chí ngày 03/10/2022 về ”Việt Nam chủ động triển khai phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ” và thông tin về bệnh nhân...
Nhằm hỗ trợ trong công tác chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ ngày 29-30/9/2022, Viện Pasteur Nha Trang đã...
Xem theo ngày