Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Quyết định công bố đủ điều kiện tiêm chủng dịch vụ
Lượt đọc 10858Ngày cập nhật 04/03/2019

Sở Y tế nhận được Thông báo số 423/TB-KSBT ngày 17/6/2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng, Sở Y tế có ý kiến như sau: 1. Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế là hợp pháp theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế được đưa vào danh sách các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 3. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế: - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tiêm chủng vắc xin tại đơn vị. - Thực hiện đầy đủ những quy định về hoạt động tiêm chủng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. - Sở Y tế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, nếu cơ sở không tuân thủ các điều kiện quy định về hoạt động tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Sở Y tế sẽ rút tên cơ sở khỏi danh sách các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế./

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem theo ngày