Tìm kiếm tin tức
 TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
danh mục
bottom
Dịch vụ
Download
* Chịu trách nhiệm xuất bản 
và Trưởng Ban biên tập
TS Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế
* Phó Ban biên tập
ThS Hoàng Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế
ThS Phan Đăng Tâm, Giám đốc Trung tâm TTGDSK
* Ủy viên
ThS Nguyễn Mậu Duyên, TP Nghiệp vụ Y, Sở Y tế
ThS Võ Đức Bảo, TP Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế
PGS.TS Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Trung tâm YTDP
BSCKII Hầu Văn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm TTGDSK
CN Thái văn Khoa, TP. GDSK-KTNN, Trung tâm TTGDSK
CN Nguyễn Phương Huy, Trung tâm TTGDSK