bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Triển khai văn bản pháp luật
        Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương...
    Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia được Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Tại Điều 33, 34 chương VI Luật quy định Trách nhiệm của cơ quan, tổ...
Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế, Quy định về vệ sinh mai táng, hỏa táng. Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/05/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia,...
       Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, có...
       Chỉ thị 19-CT/TU ngày 16/11/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng,...
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI DỰ PHÒNG VÀ XỬ TRÍ COVID-19 DO CHỦNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở PHỤ NỮ MANG THAI VÀ TRẺ SƠ SINH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 3982/QĐ-BYT,...
     Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật có hiệu lực từ...
Nghị định 117/ /2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó Điều 30 đến Điều 37, quy định...

     Bộ Y tế ban hành Công văn 43569/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19.

 

1. Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động gồm: a) Hồ sơ sức khỏe cá nhân của người lao động; b) Hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe và bệnh tật của tất...
Các tin khác
Xem tin theo ngày