bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Khoa/Phòng chức năng >> ... >> Chức năng nhiệm vụ
 Khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm * Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám...
Quyết đinh về việc ban hành " Tài liệu chuyên môn hướng dẫn về việc khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã phường" của Bộ y tế.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Xem tin theo ngày