bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Khoa/Phòng chức năng >> ... >> Báo cáo
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin tiêm chủng dịch vụ, Báo cáo các trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng, Báo cáo...
Mẫu báo cáo thống kê về hoạt động tiêm chủng phòng 10 bênh cho trẻ em, tình hình mắc chết các bệnh có vắc xin phòng ngừa, tình...
Báo cáo số liệu chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống bệnh sốt xuất huyết, đái tháo đường, tăng huyết áp, dự án tiêm chủng mở...
Xem tin theo ngày