bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Biểu mẫu chứng từ kế toán theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính
Lượt đọc 104108Ngày cập nhật 27/04/2016

Phòng KHTC xin thông báo đến các khoa, phòng về quy định lập chứng từ kế toán theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày