bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Chức năng nhiệm vụ
Lượt đọc 14930Ngày cập nhật 20/09/2018

 Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế

* Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo hoạt động: Kiểm dịch y tế, thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý y tế và cấp chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật;

* Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm dịch y tế;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Các tin khác
Xem tin theo ngày