bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Khoa/Phòng chức năng >> ... >> Văn bản pháp quy
Sở Y tế nhận được Thông báo số 423/TB-KSBT ngày 17/6/2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của...
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP...
- Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6 tháng 5 năm 2013 hướng dẫn khám sức khỏe - Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 hướng dẫn khám...
Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa và danh sách cán bộ hành nghề khám sức khỏe, bệnh nghề nghiệp tại Phòng khám...
Xem tin theo ngày