bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Khoa/Phòng chức năng >> Khoa Dinh dưỡng
 Khoa Dinh dưỡng * Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các...
Kính gửi Chuyên trách dinh dưỡng các Trung tâm Y tế Huyện. Để thống nhất báo cáo hoạt động chương trình dinh dưỡng 6 tháng đầu năm 2018.Kính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày