bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Khoa/Phòng chức năng >> Phòng khám Đa khoa
Sở Y tế nhận được Thông báo số 423/TB-KSBT ngày 17/6/2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của...
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP...
 Phòng khám đa khoa * Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Khám sàng lọc, phát hiện bệnh...
Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể: Bảng 1. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích;  Bảng 2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật;  Bảng...
NỘI DUNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Thi hành Điều 21 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề...
Tác hại nghề nghiệp là những yếu tố trong quá trình sản xuất và điều kiện lao động có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng lao động của công nhân...
Căn cứ Quyết định 62/QĐ-KSBT ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc ban hành giá thu Khám sức khỏe,...
Xử trí cấp cứu hạ đường huyết.
Các tin khác
Xem tin theo ngày