bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Khoa/Phòng chức năng >> Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng * Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động;...
Báo cáo kết quả xét nghiệm chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt theo Thông tư 50/2015-BYT về phương diện vi sinh T4/2016
Kết quả xét nghiệm giám sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt tại các xã vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày