Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban giám đốc
1Nguyễn Lê TâmPhó Giám đốc phụ trách0913411736 nltam.cdc@thuathienhue.gov.vn
2Hoàng Văn ThámPhó Giám đốc0914173590 hvtham.cdc@thuathienhue.gov.vn
3Hồ Xuân VũPhó Giám đốc0914042423 hxvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tổ chức - Hành chính
4Hoàng Đức ThanhPhó trưởng phòng0857312222 hdthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
5Cao Thị Hồng HạnhPhó trưởng phòng0977422984 cthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
6Nguyễn Thị Thanh HiềnNhân viên0345484745 ntthien.cdc@thuathienhue.gov.vn
7Nguyễn Đức Anh VũNhân viên0935208819 ndavu.cdc@thuathienhue.gov.vn
8Nguyễn Khôi NguyênNhân viên0905231060 nknguyen1.cdc@thuathienhue.gov.vn
9Trần Ý Trung HiếuNhân viên0838330067 tythieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
10Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưNhân viên0935551156 nnqnhu.cdc@thuathienhue.gov.vn
11Tô Thị Mỹ TrâmNhân viên0796621302 ttmtram.cdc@thuathienhue.gov.vn
12Trần Thị Khánh LinhNhân viên0932519428 ttklinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
13Đỗ PhúcLái xe0934788051 dphuc.cdc@thuathienhue.gov.vn
14Dương Đình PhêLái xe0388619691 ddphe.cdc@thuathienhue.gov.vn
15Hoàng Thế ChiLái xe0914194027 htchi.cdc@thuathienhue.gov.vn
16Trần Anh DũngLái xe0913479117 tadung.cdc@thuathienhue.gov.vn
17Nguyễn Văn HyLái xe0913327226 nvhy.cdc@thuathienhue.gov.vn
18Lê Tấn TraiBảo vệ0938866491 lttrai.cdc@thuathienhue.gov.vn
19Hồ BáchBảo vệ0916921520 hbach.cdc@thuathienhue.gov.vn
20Phạm Ngọc QuỳnhBảo vệ0947744055 pnquynh.cdc@thuathienhue.gov.vn
21Nguyễn Đỗ Minh QuangBảo vệ0905997770 ndmquang.cdc@thuathienhue.gov.vn
22Bùi Trung ThànhBảo vệ0903538844 btthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
23Lê Thị HiềnNhân viên phục vụ0906460864 lthien.cdc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
24Lê Hữu SơnTrưởng phòng0914059699 lhson.cdc@thuathienhue.gov.vn
25Nguyễn Văn QuangPhó trưởng phòng0982830003 nvquang.cdc@thuathienhue.gov.vn
26Trần Thị Thanh NgaPhụ trách kế toán0905896246 tttnga.cdc@thuathienhue.gov.vn
27Lê Nguyễn Thy LoanNhân viên0917656384 lntloan.cdc@thuathienhue.gov.vn
28Thái Thị HạnhNhân viên0905678572 tthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
29Trần Thị Thanh NgaNhân viên0378821481 tttngab.cdc@thuathienhue.gov.vn
30Võ Thị Hồng HạnhNhân viên0396106186 vthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
31Hồ Hải ThanhNhân viên0914912108 hhthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
32Hồ Diệu ThươngNhân viên0902726038 hdthuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
33Nguyễn Thị Kim AnhNhân viên0935924909 ntkanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
34Nguyễn Thị Hà PhươngNhân viên0379209696 nthphuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
35Phan Thị Hải YếnNhân viên0364706660 pthyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
36Nguyễn Quốc TuấnNhân viên0934859958 nqtuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
37Nguyễn Thị Ngọc TrâmNhân viên0796614010 ntntram.cdc@thuathienhue.gov.vn
38Nguyễn Ngọc DuyNhân viên0706103119 nnduy.cdc@thuathienhue.gov.vn
39Trương Diệu ThảoNhân viên0906865695 tdthao.cdc@thuethienhue.gov.vn
Phòng khám đa khoa
40Nguyễn Thị Quỳnh ChiPhó trưởng phòng phụ trách0905678054 ntqchi.cdc@thuathienhue.gov.vn
41Ngô Kim NhãPhó trưởng phòng0915813033 nknha.cdc@thuathienhue.gov.vn
42Phan Thị Hồng NhạnNhân viên0379651363 pthnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
43Đặng Như VinhNhân viên0914052449 dnvinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
44Đoàn Thị Cẩm NhungNhân viên0984775472 dtcnhung.cdc@thuathienhue.gov.vn
45Nguyễn Hữu TríNhân viên0914204050 nhtri.cdc@thuathienhue.gov.vn
46Bùi Khắc NghiNhân viên0914050507 bknghi.cdc@thuathienhue.gov.vn
47Hoàng Trọng Dạ ThảoNhân viên0986012911 htdthao.cdc@thuathienhue.gov.vn
48Lê Quang VũNhân viên0944084646 lqvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
49Hoàng Thị Minh ThủyNhân viên0766776057 htmthuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng
50Lê Văn SanhTrưởng khoa0907795480 lvsanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
51Đoàn Chí HiềnPhó trưởng khoa0909214325 dchien.cdc@thuathienhue.gov.vn
52Nguyễn Thanh PhướcNhân viên0972468495 ntphuoc.cdc@thuathienhue.gov.vn
53Nguyễn Chí HùngNhân viên0979091403 nchung.cdc@thuathienhue.gov.vn
54Lê Đình HữuNhân viên0834249204 ldhuu.cdc@thuathienhue.gov.vn
55Tôn Nữ Phương DungNhân viên0383782219 tnpdung.cdc@thuathienhue.gov.vn
56Hoàng Thị Kim ThưNhân viên0914190002 htkthu.cdc@thuathienhue.gov.vn
57Nguyễn Minh ViệtNhân viên0914743649 nmviet.cdc@thuathienhue.gov.vn
58Nguyễn Quốc HuyNhân viên0983273900 nqhuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
59Lê Mai Hoàng ThyNhân viên0983992501 lmhthy.cdc@thuathienhue.gov.vn
60Lê Thị Phương NhiNhân viên0778595958 ltpnhi.cdc@thuathienhue.gov.vn
61Lê Thanh HiếuNhân viên0935596890 lthieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
62Nguyễn Thị VânNhân viên0364133392 ntvan.cdc@thuathienhue.gov.vn
63Cao Thị ThuậnNhân viên0332105018 ctthuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
64Nguyễn VũNhân viên0902740797 nvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
65Lê Trần Kỳ DiênNhân viên0978408600 ltkdien.cdc@thuathienhue.gov.vn
66Nguyễn Thị Huyền TrangNhân viên0941809555 nthtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
67Trần Lê Nhật TrâmNhân viên0935336052 tlntram.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Dinh Dưỡng
68Lê Văn HoànPhó trưởng khoa phụ trách0914064404 lvhoan.cdc@thuathienhue.gov.vn
69Nguyễn Thị Thu HằngPhó trưởng khoa0948191794 ntthang.cdc@thuathienhue.gov.vn
70Lê Thị Sông HươngPhó trưởng khoa0905605799 ltshuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
71Trương Thị LiênNhân viên0901995556 ttlien.cdc@thuathienhue.gov.vn
72Lê Thị Phùng MỹNhân viên0932557895 ltpmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
73Trần Thị Mỹ HạnhNhân viên0389930269 ttmhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
74Trần Đạo HoàngNhân viên0935943000 tdhoang.cdc@thuathienhue.gov.vn
75Lâm Phan Liên NhiNhân viên0356010104 lplnhi@thuathienhue.gov.vn
76Nguyễn Thị Thanh NhànNhân viên0982021469 nttnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
77Nguyễn Văn NhânNhân viên0384097079 nvnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống HIV/AIDS
78Lý Văn SơnPhó trưởng khoa phụ trách0914064414 lvson.cdc@thuathienhue.gov.vn
79Châu Văn ThứcPhó trưởng khoa0935884920 cvthuc.cdc@thuathienhue.gov.vn
80Lê HiệpNhân viên0914418300 lhiep.cdc@thuathienhue.gov.vn
81Lê Khắc Quỳnh NgaNhân viên0799324492 lkqnga.cdc@thuathienhue.gov.vn
82Trương Thị Mỹ ThanhNhân viên0762150992 ttmthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
83Hoàng Thị Phương NhungNhân viên0834607282 hpnhung.cdc@thuathienhue.gov.vn
84Phạm Hoàng Ngọc YếnNhân viên0934730968 phnyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
85Phùng Thị Bảo ChâuNhân viên0934748464 ptbchau.cdc@thuathienhue.gov.vn
86Nguyễn Văn MỹNhân viên0963388118 nvmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
87Trần Hoài ThưNhân viên0375089821 ththu.cdc@thuathienhue.gov.vn
88Phạm Thị Mỹ HạnhNhân viên0392827354 ptmhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
89Trần Thị HiếuNhân viên0963514569 tthieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
90Trần Nguyễn Phương TràNhân viên0354025789 tnptra.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế học đường - Bệnh nghề nghiệp
91Trần Bá ThanhTrưởng khoa0914054768 tbthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
92Trần Văn KhởiPhó trưởng khoa0914173073 tvkhoi.cdc@thuathienhue.gov.vn
93Hồ Thị Thanh HiếuPhó trưởng khoa0989230025 htthieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
94Hà Văn HoàngNhân viên0914046209 hvhoang.cdc@thuathienhue.gov.vn
95Phan Trung NgọcNhân viên0914.094696 ptngoc.cdc@thuathienhue.gov.vn
96Đặng Trần Hữu HạnhNhân viên0905686181 dthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
97Nguyễn Khoa Diệu NyNhân viên0916482668 nkdny.cdc@thuathienhue.gov.vn
98Lê Minh HiếuNhân viên0905626001 lmhieu.cdc@gmail.com
99Hồ Nhật TườngNhân viên0962513195 hntuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Dược - Vật tư y tế
100Trần Thị Kim XinhPhó trưởng khoa phụ trách0935045550 ttkxinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
101Hoàng Thị Hiền TrangPhó trưởng khoa0905756636 hthtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
102Vũ Thị Hải YếnNhân viên0988953519 vthyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
103Nguyễn Thị Mai PhươngNhân viên0942246016 ntmphuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
104Nguyễn Thị Ngọc MaiNhân viên0943650793 ntnmai.cdc@thuathienhue.gov.vn
105Đào Thị Thanh VânNhân viên0935703133 dttvan.cdc@thuathienhue.gov.vn
106Nguyễn Ngọc Kim PhụngNhân viên0935882666 nnkphung.cdc@thuathienhue.gov.vn
107Trần Hoàng Thảo LyNhân viên0764589924 thtly.cdc@thuathienhue.gov.vn
108Lê Thanh TùngNhân viên0399274472 lttung.cdc@thuathienhue.gov.vn
109Nguyễn Khoa Ly TâmNhân viên0974006319 nkltam.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế
110Trần Đạo PhongTrưởng khoa0903514744 tdphong.cdc@thuathienhue.gov.vn
111Hồ Văn LenNhân viên0364867217 hvlen.cdc@thuathienhue.gov.vn
112Huỳnh Văn HảoNhân viên0905106829 hvhao.cdc@thuathienhue.gov.vn
113Nguyễn Văn MứaNhân viên0364407841 nvmua.cdc@thuathienhue.gov.vn
114Trần Chiến vơiNhân viên tcvoi.cdc@thuathienhue.gov.vn
115Trần Đạo VinhNhân viên0914505314 tdvinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Sức khỏe sinh sản
116Hà Thị Mỹ DungTrưởng khoa0905995092 htmdung.cdc@thuathienhue.gov.vn
117Trương Phước Thanh KhuêPhó trưởng khoa0826881197 tptkhue.cdc@thuathienhue.gov.vn
118Đinh Thị Đoan TrinhPhó trưởng khoa0914457866 dtdtrinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
119Trần Thị Thu MinhNhân viên0388073966 tttminh.cdc@thuathienhue.gov.vn
120Nguyễn Thị NhiềuNhân viên0904415377 ntnhieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
121Phạm Thị ChiNhân viên0774442469
122Hồ Thị Mộng ThuNhân viên0787049829 htmthu.cdc@thuathienhue.gov.vn
123Nguyễn Thị Ngọc HàNhân viên0386695383 ntnha.cdc@thuathienhue.gov.vn
124Nguyễn Thị HiệpNhân viên0935229541 nthiep.cdc@thuathienhue.gov.vn
125Hoàng Thị Lệ XuânNhân viên0979091592 htlxuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
126Trần Thị Diệu TrangNhân viên0984102212 ttdtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
127Trần Đoàn Sao LyNhân viên0985159734 tdsly.cdc@thuathienhue.gov.vn
128Hoàng Thị MỹNhân viên0777468850 htmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
129Nguyễn Thị Túy HàPhó trưởng khoa phụ trách0987730858 nttha.cdc@thuathienhue.gov.vn
130Nguyễn Anh ThưPhó trưởng khoa0918152899 nathu.cdc@thuathienhue.gov.vn
131Bùi Thị Kiều LinhPhó trưởng khoa0914561786 btklinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
132Hồ Đắc ThịnhNhân viên0905564177 hdthinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
133Trần Chí ThanhNhân viên0914352605 tcthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
134Hồ Thị Minh ChâuNhân viên0935306478 htmchau.cdc@thuathienhue.gov.vn
135Đặng Thị Như HảoNhân viên0905972352 dtnhao.cdc@thuathienhue.gov.vn
136Hoàng Thị Thu ThươngNhân viên0984265618 httthuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
137Phan Minh NhânNhân viên0775521338 pmnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
138Võ Thị Hồng NgânNhân viên0976213836 vthngan.cdc@thuathienhue.gov.vn
139Đồng Thị Hồ VyNhân viên0905667784 dthvy.cdc@thuathienhue.gov.vn
140Lê Thị Ánh NguyệtNhân viên0368467789 ltanguyet.cdc@thuathienhue.gov.vn
141Nguyễn Phạm Thùy NhiênNhân viên0932148362 nptnhien@thuathienhue.gov.vn
142Trần Thị Thu HằngNhân viên0905402123 ttthang.cdc@thuathienhue.gov.vn
143Nguyễn Lê Diệu HuyềnNhân viên0934868800 nldhuyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
144Phùng Bảo NhânNhân viên0722410726 pbnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
145Dương Thị Kiều TrangNhân viên0775577399 dtktrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe
146Nguyễn Văn CươngPhó trưởng khoa phụ trách0918773649 nvcuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
147Nguyễn Phương HuyPhó trưởng khoa0914101403 nphuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
148Lê Trung QuânNhân viên0914327107 ltquan.cdc@thuathienhue.gov.vn
149Ngô Thị Trà MyNhân viên0914145584 nttmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
150Lê Quang TrungNhân viên0905849973 lqtrung.cdc@thuathienhue.gov.vn
151Phan Thị Diễm LyNhân viên0349823112 ptdly.cdc@thuathienhue.gov.vn