Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban giám đốc
1Nguyễn Lê TâmPhó Giám đốc phụ trách0234.3822466 nltam.cdc@thuathienhue.gov.vn
2Hoàng Văn ThámPhó Giám đốc0234.3822466 hvtham.cdc@thuathienhue.gov.vn
3Hồ Xuân VũPhó Giám đốc0234.3822466 hxvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tổ chức - Hành chính
4Nguyễn Đức Anh VũPhó trưởng phòng phụ trách0234.3822466 ndavu.cdc@thuathienhue.gov.vn
5Hoàng Đức ThanhPhó trưởng phòng0234.3822466 hdthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
6Cao Thị Hồng HạnhPhó trưởng phòng0234.3822466 cthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
7Hoàng Văn ĐứcNhân viên0234.3822466 hvduc.cdc@thuathienhue.gov.vn
8Trần Hữu VũNhân viên0234.3822466 thvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
9Lê Đức HyNhân viên0234.3822466 ldhy.cdc@thuathienhue.gov.vn
10Nguyễn Khôi NguyênNhân viên0234.3822466 nknguyen1.cdc@thuathienhue.gov.vn
11Trần Ý Trung HiếuNhân viên0234.3822466 tythieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
12Tô Thị Mỹ TrâmNhân viên0234.3822466 ttmtram.cdc@thuathienhue.gov.vn
13Trần Thị Khánh LinhNhân viên0234.3822466 ttklinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
14Chế Thị Kim NhungNhân viên0234.3822466 ctknhung.cdc@thuathienhue.gov.vn
15Đỗ PhúcLái xe0234.3822466 dphuc.cdc@thuathienhue.gov.vn
16Dương Đình PhêLái xe0234.3822466 ddphe.cdc@thuathienhue.gov.vn
17Hoàng Thế ChiLái xe0234.3822466 htchi.cdc@thuathienhue.gov.vn
18Trần Anh DũngLái xe0234.3822466 tadung.cdc@thuathienhue.gov.vn
19Nguyễn Văn HyLái xe0234.3822466 nvhy.cdc@thuathienhue.gov.vn
20Phạm Ngọc QuỳnhBảo vệ0234.3822466 pnquynh.cdc@thuathienhue.gov.vn
21Nguyễn Đỗ Minh QuangBảo vệ0234.3822466 ndmquang.cdc@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kế Hoạch - Tài Chính
22Nguyễn Văn QuangTrưởng phòng0234.3822466 nvquang.cdc@thuathienhue.gov.vn
23Nguyễn Thị Hà PhươngPhó trưởng phòng0234.3822466 nthphuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
24Trần Thị Thanh NgaKế toán trưởng0234.3822466 tttnga.cdc@thuathienhue.gov.vn
25Lê Nguyễn Thy LoanNhân viên0234.3822466 lntloan.cdc@thuathienhue.gov.vn
26Nguyễn Thị Bạch TuyếtNhân viên0234.3822466 ntbtuyet.cdc@thuathienhue.gov.vn
27Hà Thúc NhậtNhân viên0234.3822466 htnhat.cdc@thuathienhue.gov.vn
28Trần Thị Thanh NgaNhân viên0234.3822466 tttngab.cdc@thuathienhue.gov.vn
29Võ Thị Hồng HạnhNhân viên0234.3822466 vthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
30Hồ Hải ThanhNhân viên0234.3822466 hhthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
31Hồ Diệu ThươngNhân viên0234.3822466 hdthuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
32Nguyễn Thị Kim AnhNhân viên0234.3822466 ntkanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
33Phan Thị Hải YếnNhân viên0234.3822466 pthyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
34Nguyễn Quốc TuấnNhân viên0234.3822466 nqtuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
35Nguyễn Thị Ngọc TrâmNhân viên0234.3822466 ntntram.cdc@thuathienhue.gov.vn
36Hồ Minh DuyNhân viên0234.3822466 hmduy.cdc@thuathienhue.gov.vn
37Lê Quang VũNhân viên0234.3822466 lqvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
Phòng khám đa khoa
38Nguyễn Thị Quỳnh ChiTrưởng phòng0234.3822466 ntqchi.cdc@thuathienhue.gov.vn
39Nguyễn Hữu TríPhó trưởng khoa0234.3822466 nhtri.cdc@thuathienhue.gov.vn
40Ngô Kim NhãPhó trưởng phòng0234.3822466 nknha.cdc@thuathienhue.gov.vn
41Phan Thị Hồng NhạnNhân viên0234.3822466 pthnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
42Đặng Như VinhNhân viên0234.3822466 dnvinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
43Đoàn Thị Cẩm NhungNhân viên0234.3822466 dtcnhung.cdc@thuathienhue.gov.vn
44Thái Thị HạnhNhân viên0234.3822466 tthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
45Hoàng Trọng Dạ ThảoNhân viên0234.3822466 htdthao.cdc@thuathienhue.gov.vn
46Nguyễn Thị Thanh HiềnNhân viên0234.3822466 ntthien.cdc@thuathienhue.gov.vn
47Nguyễn Văn TrungNhân viên0234.3822466 nvtrung.cdc@thuathienhue.gov.vn
48Hoàng Thị Minh ThủyNhân viên0234.3822466 htmthuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
49Đặng Quốc VinhNhân viên0234.3822466 dqvinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
50Trần Đình Ti GônNhân viên0234.3822466 tdtgon.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng
51Lê Văn SanhTrưởng khoa0234.3822466 lvsanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
52Đoàn Chí HiềnPhó trưởng khoa0234.3822466 dchien.cdc@thuathienhue.gov.vn
53Nguyễn Minh ViệtPhó trưởng khoa0234.3822466 nmviet.cdc@thuathienhue.gov.vn
54Nguyễn Chí HùngNhân viên0234.3822466 nchung.cdc@thuathienhue.gov.vn
55Lê Đình HữuNhân viên0234.3822466 ldhuu.cdc@thuathienhue.gov.vn
56Hoàng Thị Kim ThưNhân viên0234.3822466 htkthu.cdc@thuathienhue.gov.vn
57Nguyễn Quốc HuyNhân viên0234.3822466 nqhuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
58Lê Mai Hoàng ThyNhân viên0234.3822466 lmhthy.cdc@thuathienhue.gov.vn
59Lê Thị Phương NhiNhân viên0234.3822466 ltpnhi.cdc@thuathienhue.gov.vn
60Nguyễn Thị VânNhân viên0234.3822466 ntvan.cdc@thuathienhue.gov.vn
61Cao Thị ThuậnNhân viên0234.3822466 ctthuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
62Nguyễn VũNhân viên0234.3822466 nvu.cdc@thuathienhue.gov.vn
63Lê Trần Kỳ DiênNhân viên0234.3822466 ltkdien.cdc@thuathienhue.gov.vn
64Vũ Lê Thanh HàNhân viên0234.3822466 vltha.cdc@thuathienhue.gov.vn
65Nguyễn Thị Huyền TrangNhân viên0234.3822466 nthtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
66Trần Lê Nhật TrâmNhân viên0234.3822466 tlntram.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm - Dinh Dưỡng
67Lê Thị Sông HươngTrưởng khoa0234.3822466 ltshuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
68Lê Văn HoànPhó trưởng khoa0234.3822466 lvhoan.cdc@thuathienhue.gov.vn
69Nguyễn Thị Thu HằngPhó trưởng khoa0234.3822466 ntthang.cdc@thuathienhue.gov.vn
70Trương Thị LiênNhân viên0234.3822466 ttlien.cdc@thuathienhue.gov.vn
71Lê Thị Phùng MỹNhân viên0234.3822466 ltpmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
72Trần Thị Mỹ HạnhNhân viên0234.3822466 ttmhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
73Nguyễn Ngọc DuyNhân viên0234.3822466 nnduy.cdc@thuathienhue.gov.vn
74Lâm Phan Liên NhiNhân viên0234.3822466 lplnhi@thuathienhue.gov.vn
75Nguyễn Thị Thanh NhànNhân viên0234.3822466 nttnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
76Nguyễn Văn NhânNhân viên0234.3822466 nvnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Phòng, chống HIV/AIDS
77Lý Văn SơnTrưởng khoa0234.3822466 lvson.cdc@thuathienhue.gov.vn
78Châu Văn ThứcPhó trưởng khoa0234.3822466 cvthuc.cdc@thuathienhue.gov.vn
79Lê HiệpNhân viên0234.3822466 lhiep.cdc@thuathienhue.gov.vn
80Lê Hữu SơnNhân viên0234.3822466 lhson.cdc@thuathienhue.gov.vn
81Bùi Khắc NghiNhân viên0234.3822466 bknghi.cdc@thuathienhue.gov.vn
82Lê Khắc Quỳnh NgaNhân viên0234.3822466 lkqnga.cdc@thuathienhue.gov.vn
83Trương Thị Mỹ ThanhNhân viên0234.3822466 ttmthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
84Hoàng Thị Phương NhungNhân viên0234.3822466 hpnhung.cdc@thuathienhue.gov.vn
85Phạm Hoàng Ngọc YếnNhân viên0234.3822466 phnyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
86Phùng Thị Bảo ChâuNhân viên0234.3822466 ptbchau.cdc@thuathienhue.gov.vn
87Nguyễn Văn MỹNhân viên0234.3822466 nvmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
88Trần Hoài ThưNhân viên0234.3822466 ththu.cdc@thuathienhue.gov.vn
89Phạm Thị Mỹ HạnhNhân viên0234.3822466 ptmhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
90Trần Thị HiếuNhân viên0234.3822466 tthieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
91Trần Nguyễn Phương TràNhân viên0234.3822466 tnptra.cdc@thuathienhue.gov.vn
92Lê Tấn TraiBảo vệ0234.3822466 lttrai.cdc@thuathienhue.gov.vn
93Hồ BáchBảo vệ0234.3822466 hbach.cdc@thuathienhue.gov.vn
94Lê Thị HiềnNhân viên phục vụ0234.3822466 lthien.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Sức khoẻ môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp
95Trần Bá ThanhTrưởng khoa0234.3822466 tbthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
96Trần Văn KhởiPhó trưởng khoa0234.3822466 tvkhoi.cdc@thuathienhue.gov.vn
97Hồ Thị Thanh HiếuPhó trưởng khoa0234.3822466 htthieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
98Hà Văn HoàngNhân viên0234.3822466 hvhoang.cdc@thuathienhue.gov.vn
99Phan Trung NgọcNhân viên0234.3822466 ptngoc.cdc@thuathienhue.gov.vn
100Đặng Trần Hữu HạnhNhân viên0234.3822466 dthhanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
101Nguyễn Khoa Diệu NyNhân viên0234.3822466 nkdny.cdc@thuathienhue.gov.vn
102Lê Minh HiếuNhân viên0234.3822466 lmhieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
103Hồ Nhật TườngNhân viên0234.3822466 hntuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
104Nguyễn Hữu DuânNhân viên0234.3822466 nhduan.cdc@thuathienhue.gov.vn
105Đỗ Thị Minh AnhNhân viên0234.3822466 dtmanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Dược - Vật tư y tế
106Hoàng Thị Hiền TrangPhó trưởng khoa0234.3822466 hthtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
107Vũ Thị Hải YếnNhân viên0234.3822466 vthyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
108Nguyễn Thị Mai PhươngNhân viên0234.3822466 ntmphuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
109Nguyễn Thị Ngọc MaiNhân viên0234.3822466 ntnmai.cdc@thuathienhue.gov.vn
110Đào Thị Thanh VânNhân viên0234.3822466 dttvan.cdc@thuathienhue.gov.vn
111Bùi Trung ThànhNhân viên0234.3822466 btthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn
112Trần Hoàng Thảo LyNhân viên0234.3822466 thtly.cdc@thuathienhue.gov.vn
113Lê Thanh TùngNhân viên0234.3822466 lttung.cdc@thuathienhue.gov.vn
114Nguyễn Khoa Ly TâmNhân viên0234.3822466 nkltam.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế
115Trần Đạo PhongTrưởng khoa0234.3822466 tdphong.cdc@thuathienhue.gov.vn
116Trần Đạo VinhPhó trưởng khoa0234.3822466 tdvinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
117Huỳnh Văn HảoNhân viên0234.3822466 hvhao.cdc@thuathienhue.gov.vn
118Nguyễn Văn MứaNhân viên0234.3822466 nvmua.cdc@thuathienhue.gov.vn
119Hồ Văn LenNhân viên0234.3822466 hvlen.cdc@thuathienhue.gov.vn
120Trần Chiến vơiNhân viên0234.3822466 tcvoi.cdc@thuathienhue.gov.vn
121Trần Đạo HoàngNhân viên0234.3822466 tdhoang.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Sức khỏe sinh sản
122Hà Thị Mỹ DungTrưởng khoa0234.3822466 htmdung.cdc@thuathienhue.gov.vn
123Trương Phước Thanh KhuêPhó trưởng khoa0234.3822466 tptkhue.cdc@thuathienhue.gov.vn
124Đinh Thị Đoan TrinhPhó trưởng khoa0234.3822466 dtdtrinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
125Trần Thị Thu MinhNhân viên0234.3822466 tttminh.cdc@thuathienhue.gov.vn
126Nguyễn Thị NhiềuNhân viên0234.3822466 ntnhieu.cdc@thuathienhue.gov.vn
127Phạm Thị ChiNhân viên0234.3822466 ptchi.cdc@thuathienhue.gov.vn
128Hồ Thị Mộng ThuNhân viên0234.3822466 htmthu.cdc@thuathienhue.gov.vn
129Nguyễn Thị Ngọc HàNhân viên0234.3822466 ntnha.cdc@thuathienhue.gov.vn
130Nguyễn Thị HiệpNhân viên0234.3822466 nthiep.cdc@thuathienhue.gov.vn
131Hoàng Thị Lệ XuânNhân viên0234.3822466 htlxuan.cdc@thuathienhue.gov.vn
132Trần Thị Diệu TrangNhân viên0234.3822466 ttdtrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
133Trần Đoàn Sao LyNhân viên0234.3822466 tdsly.cdc@thuathienhue.gov.vn
134Hoàng Thị MỹNhân viên0234.3822466 htmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
135Nguyễn Thị Túy HàTrưởng khoa0234.3822466 nttha.cdc@thuathienhue.gov.vn
136Bùi Thị Kiều LinhPhó trưởng khoa0234.3822466 btklinh.cdc@thuathienhue.gov.vn
137Hồ Thị Minh ChâuNhân viên0234.3822466 htmchau.cdc@thuathienhue.gov.vn
138Đặng Thị Như HảoNhân viên0234.3822466 dtnhao.cdc@thuathienhue.gov.vn
139Hoàng Thị Thu ThươngNhân viên0234.3822466 httthuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
140Phan Minh NhânNhân viên0234.3822466 pmnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
141Võ Thị Hồng NgânNhân viên0234.3822466 vthngan.cdc@thuathienhue.gov.vn
142Đồng Thị Hồ VyNhân viên0234.3822466 dthvy.cdc@thuathienhue.gov.vn
143Lê Thị Ánh NguyệtNhân viên0234.3822466 ltanguyet.cdc@thuathienhue.gov.vn
144Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưNhân viên0234.3822466 nnqnhu.cdc@thuathienhue.gov.vn
145Nguyễn Phạm Thùy NhiênNhân viên0234.3822466 nptnhien@thuathienhue.gov.vn
146Trần Thị Thu HằngNhân viên0234.3822466 ttthang.cdc@thuathienhue.gov.vn
147Phùng Bảo NhânNhân viên0234.3822466 pbnhan.cdc@thuathienhue.gov.vn
148Dương Thị Kiều TrangNhân viên0234.3822466 dtktrang.cdc@thuathienhue.gov.vn
149Huỳnh Thị Bảo QuyênNhân viên0234.3822466 htbquyen.cdc@thuathienhue.gov.vn
Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe
150Nguyễn Văn CươngTrưởng khoa0234.3822466 nvcuong.cdc@thuathienhue.gov.vn
151Nguyễn Phương HuyPhó trưởng khoa0234.3822466 nphuy.cdc@thuathienhue.gov.vn
152Lê Trung QuânNhân viên0234.3822466 ltquan.cdc@thuathienhue.gov.vn
153Ngô Thị Trà MyNhân viên0234.3822466 nttmy.cdc@thuathienhue.gov.vn
154Trần Thị Lệ MinhNhân viên0234.3822466 ttlminh.cdc@thuathienhue.gov.vn
155Lê Quang TrungNhân viên0234.3822466 lqtrung.cdc@thuathienhue.gov.vn
156Phan Thị Diễm LyNhân viên0234.3822466 ptdly.cdc@thuathienhue.gov.vn
157Lê Thị ThanhNhân viên0234.3822466 ltthanh.cdc@thuathienhue.gov.vn