Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Quy trình chuyên môn kỹ thuật >> KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán vi rút Mpox dựa theo quyết định số 465/QĐ ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Bộ Y...
Theo Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 có hiệu lực thi hành...
Xem tin theo ngày