bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Tin tức sự kiện >> Hoạt động đơn vị
Căn cứ Nghị định 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số Điều của luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch...
Thực hiện công văn số 936/KSBT – PCBKLN-DD ngày 31/8/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành kiểm tra, giám sát hỗ trợ, hoạt động chương trình...
Căn cứ Nghị định 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số Điều của luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch...
Thực hiện công văn số 3147/SYT-NVY ngày 26/8/2022 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực công tác chăm sóc...
Trong tháng 8 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai giám sát hỗ trợ cho 8/16 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Phong Điền...
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong thực hiện phần mềm báo cáo trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe sinh sản: các chỉ tiêu thống kê cơ bản; quy định chế độ...
Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức quan trắc môi trường lao động tại trụ sở chính và các...
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế trong đó có công tác Chăm sóc Sức khỏe BMTE/SKSS. Ngày...
       Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ (EENC),...
Căn cứ quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -...
Các tin khác
Xem tin theo ngày