bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Phối hợp điều tra, đánh giá tác động thiên tai lên tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em năm 2020
Lượt đọc 3465Ngày cập nhật 07/11/2020

Nhằm kịp thời đánh giá tác động của thiên tai lên tình trạng dinh dưỡng của người dân (nhất là những đối tượng có nguy cơ) để có cơ sở đề xuất can thiệt làm giảm thiểu tác động của thiên tai lên tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em, Viện Dinh Dưỡng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành triển khai điều tra, đánh giá nhanh ảnh hưởng của thiên tai lên tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em tại một số xã chịu ảnh hưởng nặng của tỉnh.

Thực hiện công văn số 659/VDD-GSDD ngày 27/10/2020 của Viện Dinh Dưỡng về việc “Phối hợp điều tra đánh giá tác động của thiên tai lên tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em năm 2020”

 Từ ngày 6-7/11/2020 đoàn Viện Dinh dưỡng đã tiến hành triển khai điều tra, đánh giá nhanh tại 4 xã chịu ảnh hưởng nặng của tỉnh(Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Thái) về tình trạng dinh dưỡng, chăm sóc và an ninh lương thực trước, trong và sau khi tiên tai(điều tra cặp mẹ con), thu thập thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành phòng chống thiên tai đối với lãnh đạo xã, Trưởng trạm Y tế

Để góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em sau thiên tai Viện Dinh dưỡng đã chuyển một số sản phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đến trạm y tế và tổ chức cấp phát cho đối tượng theo hướng dẫn.

Sau buổi đánh giá này đoàn cũng sẽ đề xuất các giải pháp can thiệp, lập kế hoạch hỗ trợ phục hồi dinh dưỡng và kế hoạch ứng phó về dinh dưỡng cho những đối tượng nguy cơ cao.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn:


Bs.CKI. Lê Thị Sông Hương-TTKSBT tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày