bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Trung tâm kiểm soát bệnh tật quan trắc môi trường lao động tại Viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
Lượt đọc 3683Ngày cập nhật 22/08/2022

Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức quan trắc môi trường lao động tại trụ sở chính và các Chi nhánh trực thuộc trên phạm vi toàn tỉnh của Viễn thông Thừa Thiên Huế.

 

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. (Mục 10-Điều 3 Luật ATVSLĐ Năm 2015). Quan trắc môi trường lao động là hoạt động bắt buộc và có ý nghĩa quan trọng với người lao động, doanh nghiệp. Thông qua hoạt động này mọi yếu tố của môi trường làm việc sẽ được kiểm tra, đánh giá một cách chính xác, phát hiện được những yếu tố có hại và đưa ra những hướng xử lý kịp thời.

Mặt khác công tác quan trắc môi trường lao động sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, an toàn cho người lao động. Đây là công cụ để kiểm soát mức độ ô nhiễm và độc hại của môi trường lao động, những thông tin, số liệu sau quá trình quan trắc sẽ được sử dụng để nghiên cứu về môi trường lao động và sản xuất bền vững. Từ những báo cáo, phân tích, doanh nghiệp sẽ đưa ra những hướng giải quyết thích hợp, có lợi cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, thi công, vừa đảm bảo lợi ích cho người lao động. Kết quả quan trắc còn giúp người lao động nhận thức rõ về tình trạng môi trường mình làm việc tự kiểm soát các yếu tố có hại tác động tới bản thân, là cơ sở để thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên và giám định bệnh nghề nghiệp nếu người lao động gặp phải.

Gần 250 mẫu đo các yếu tố bao gồm; Điện từ trường tần số cao, vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, rung, bụi, hơi khí độc, kết quả quan trắc tại Viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế bước đầu cho thấy, các yếu tác hại nghề nghiệp cần quan tâm là điện từ trường tần số cao, vi khí hậu ngoài trời ở một số nơi vượt quy chuẩn cho phép. Đoàn giám sát đã tư vấn với doanh nghiệp các nội dung liên quan đến công tác vệ sinh lao động như; phổ biến Luật An toàn vệ sinh lao động, tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tai nạn lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, trang cấp bảo hộ lao động, chi trả bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động.

Quan trắc Điện từ trường tần số cao tại Phòng mạng hệ thống VNPT Thừa Thiên Huế

Đại diện đoàn Quan trắc tư vấn lập Hồ sơ vệ sinh lao động tại VNPT huyện A Lưới

Ths Trần Bá Thanh - Ks.Phan Trung Ngọc , Khoa SKMT-YTTH-BNN
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày