Tìm kiếm tin tức
Khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng...
Sở Y tế nhận được Thông báo số 423/TB-KSBT ngày 17/6/2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Căn cứ...
Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể: Bảng 1. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích;  Bảng 2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh, tật;  Bảng...
Tác hại nghề nghiệp là những yếu tố trong quá trình sản xuất và điều kiện lao động có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng lao động của công nhân...
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
NỘI DUNG KHÁM CHUYÊN KHOA, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE: Căn cứ Quyết định 62/QĐ-KSBT ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc ban...
Các tin khác
Xem tin theo ngày