Tìm kiếm tin tức
TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.602.222
Truy cập hiện tại 878
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lượt đọc 1607Ngày cập nhật 06/09/2022

        Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ký hiệu: QCĐP 01:2022/TT-H. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2022.

        QCĐP 01:2022/TT-H được ban hành căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

        Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhận các thông số chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

        Theo QCĐP 01:2022/TT-H, có tất cả 35 thông số chất lượng nước sạch đưa vào giám sát định kỳ theo tần suất 1 tháng và 6 tháng, trong đó:

        Nhóm A: - 02 thông số vi sinh vật

                        - 06 thông số cảm quan và vô cơ

        Nhóm B: - 02 thông số vi sinh vật

                        - 16 thông số vô cơ

                        - 01 thông số hữu cơ

                        - 04 thông số hóa chất bảo vệ thực vật

                        - 04 thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ

        Tần suất thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch:

         - Đối với 8 thông số chất lượng nước sạch nhóm A: 01 lần/1 tháng.

         - Đối với 27 thông số chất lượng nước sạch nhóm B: 01 lần/6 tháng.

        - Đối với cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu vực có bể chứa nước tập trung: lấy ít nhất 02 mẫu (01 mẫu tại bể chứa nước tập trung, 01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng). Nếu có từ 02 bể chưa tập trung trở lên thì mỗi bể lấy ít nhất 01 mẫu tại bể và 01 mẫu tại vòi ngẫu nhiên.

        Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BYT gày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế trong các trường hợp sau đây:

        - Trước khi đi vào vận hành lần đầu.

        - Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

        - Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

        - Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

        - Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất.

        Phân công nhiệm vụ thực hiện:

        - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có trách nhiệm thực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị cấp nước có quy mô từ 500 hộ trở lên (hoặc công suất 1.000 m3/ngày đêm trở lên).

        - Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm hực hiện ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của tất cả các đơn vị cấp nước có quy mô dưới 500 hộ gia đình (hoặc công suất dưới 1.000 m3/ngày đêm).

        - Đơn vị cấp nước có trách nhiệm:  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước sạch do đơn vị cung cấp; Lưu giữ và quản lý hồ sơ theo dõi chất lượng nước sạch; Chịu sự thanh tra, kiểm tra. giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch hằng quý cho TTKSBT.

        Việc ban hành Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch góp phần nâng cao chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Giảm chi phí xét nghiệm chất lượng nước sạch định kỳ của các đơn vị cấp nước từ đó gián tiếp làm giảm giá thành sử dụng nước của người dân; giảm chi phí xét nghiệm chất lượng nước sạch của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ giám sát chất lượng nước như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Huế.

Tập tin đính kèm:
ThS. BS. Trần Bá Thanh, Khoa SKMT-YTTH-BNN, TTKSBT Tỉnh
Các tin khác
Xem theo ngày