bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019
Lượt đọc 13024Ngày cập nhật 17/04/2019

   Với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 10/4/2019, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  đã tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -Triển khai kế hoạch thực hiện qui chế dân chủ cơ sở năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Sơn-Bí thư Đảng bộ bộ phận-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng toàn thể Đảng viên trong đơn vị.

 

 

 Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Sơn-Bí thư Đảng bộ bộ phận -Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh quán triệt nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019: Sự cần thiết phải đẩy mạnh học tập làm theo Bác; Tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

   Cũng tại Hội nghị, các Đảng viên đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Hòa-Trưởng phòng TC-HC Trung tâm triển khai kế hoạch Qui chế dân chủ trong Đảng và đồng chí Hoàng Đức Thuận-Phó Trưởng phòng TC-HC Trung tâm triển khai kế hoạch qui chế dân chủ trong chính quyền.

   Việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay./.

 

Ngọc Thạch- Trung tâm KSBT tỉnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày