Tìm kiếm tin tức
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 29, năm 2024 | Sau »
Thứ ngày Lãnh đạo Nội dung Thành phần Địa điểm Chuẩn bị ND
Thứ hai 15/07
Phó Giám đốc phụ trách
Nguyễn Lê Tâm
08h30: Hội ý Ban Giám đốc và lãnh đạo 2 phòng chức năngBan GĐ và lãnh đạo 2 phòng chức năngPhòng Bs Tâm
14h00: Họp trao đổi, thảo luận về tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2023, số vượt dự kiến chi và các giải pháp tháo gỡLãnh đạo PKCK&ĐTNC, phòng KHTC (Cn Trâm).LX.A.DũngHội trường tầng 6 - Sở Y tế tỉnh
Phó Giám đốc
Hoàng Văn Thám
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Xuân Vũ
Làm việc tại cơ quan
Thứ ba 16/07
Phó Giám đốc phụ trách
Nguyễn Lê Tâm
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hoàng Văn Thám
13h30: Hội nghị triển khai Tiểu DA 2 thuộc DA 3 và Tiểu DA 1 thuộc DA 7 trong chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh TT Huế.Bs Quang, KT Nga A, Lãnh đạo và cán bộ khoa PCBKLN-DD.LX.A.HyHội trường tầng 6-Sở Y tế
Phó Giám đốc
Hồ Xuân Vũ
Chiều: Đánh giá Cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại TTYT huyện Phú LộcKhoa PC HIV/AIDS (Bs Thức), khoa Dược-VTYT (Ds Vân).LX.A.PhúcTTYT huyện Phú Lộc
Thứ tư 17/07
Phó Giám đốc phụ trách
Nguyễn Lê Tâm
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
16h00: Giao ban chuyên mônBGĐ, Trưởng khoa/phòng, KTTHội trường cở sở 01 - Nguyễn Văn Cừ
Phó Giám đốc
Hoàng Văn Thám
16h00: Giao ban chuyên mônBGĐ, Trưởng khoa/phòng, KTTHội trường cở sở 01 - Nguyễn Văn Cừ
Phó Giám đốc
Hồ Xuân Vũ
16h00: Giao ban chuyên mônBGĐ, Trưởng khoa/phòng, KTTHội trường cở sở 01 - Nguyễn Văn Cừ
Thứ năm 18/07
Phó Giám đốc phụ trách
Nguyễn Lê Tâm
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hoàng Văn Thám
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Xuân Vũ
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 19/07
Phó Giám đốc phụ trách
Nguyễn Lê Tâm
14h00: Giao ban công tác y tế 6 tháng đầu năm 2024Theo GMTTYT huyện Phong Điền
Phó Giám đốc
Hoàng Văn Thám
15h30: Giao ban chuyên mônBGĐ, Trưởng, phó khoa/phòng, KTTHội trường cở sở 01 - Nguyễn Văn Cừ
Phó Giám đốc
Hồ Xuân Vũ
15h30: Giao ban chuyên mônBGĐ, Trưởng, phó khoa/phòng, KTTHội trường cở sở 01 - Nguyễn Văn Cừ
Thứ bảy 20/07
Chủ nhật 21/07