Tìm kiếm tin tức
 TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
danh mục
bottom
Dịch vụ
Liên kết website
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 31, năm 2021 | Sau »
Thứ ngày Lãnh đạo Nội dung Thành phần Địa điểm Chuẩn bị ND
Thứ hai 02/08
Giám đốc
Hoàng Văn Đức
07h30: Giao ban tham mưu Sở y tế Hoàng Văn Đức, Nguyễn Lê Tâm - PGĐSở y tế
10h00: Giao ban tham mưu đơn vị Hoàng Văn Đức, BGĐ; Trưởng, phó phòng chức năng; Trưởng/phó khoa trực thuộc.Hội trường cơ sở 1 - Nguyễn Văn Cừ
15h00: Sinh hoạt định kỳ phòng TCHC Hoàng Văn Đức, Toàn thể CBVC phòng; Mời Đại diện LĐ P.TCKT tham dựHội trường cơ sở 1 - Nguyễn Văn Cừ
16h00: Sinh hoạt định kỳ khoa dược Hoàng Văn Đức, Toàn thể CBVC khoa dược; Mời đại diện LĐ P.TCKT; P.TCHC tham dựHội trường cơ sở 1 - Nguyễn Văn Cừ
Phó Giám đốc
Nguyễn Lê Tâm
08h30: Họp trực tuyến PC Covid-19 tỉnh Nguyễn Lê Tâm - PGĐ, Thành viên các tiểu banSở y tế
Thứ ba 03/08
Giám đốc
Hoàng Văn Đức
07h30: Giao ban tham mưu Sở y tế Hoàng Văn Đức, Nguyễn Lê Tâm - PGĐSở y tế
10h00: Họp BCH Đảng ủy TT.KSBT Hoàng Văn Đức, Các đ/c Trong BCHPhòng Giám đốc
16h30: Họp Khoa Dược Hoàng Văn Đức, Toàn thể Khoa dược; Mời T&PP: TCCB; KTTCPhòng Giám đốc
Thứ tư 04/08
Giám đốc
Hoàng Văn Đức
07h30: Giao ban tham mưu Sở y tế Hoàng Văn Đức, Nguyễn Lê Tâm - PGĐSở y tế
Thứ năm 05/08
Giám đốc
Hoàng Văn Đức
07h30: Giao ban tham mưu Sở y tế Hoàng Văn Đức, Nguyễn Lê Tâm - PGĐSở y tế
07h30: Họp về nội dung liên quan đến mua sắm vật tư PC Dịch. Hoàng Văn Đức, Mời các Cán bộ khoa phòng liên quan : Trưởng, phó phòng KHNV; TCKT; Dược - Vật tư y tế; TCHC. Trưởng Khoa Xét nghiệm; T. Khoa PC.Bệnh truyền nhiễm.Phòng Giám đốc
Thứ sáu 06/08
Giám đốc
Hoàng Văn Đức
07h30: Giao ban tham mưu Sở y tế Hoàng Văn Đức, Nguyễn Lê Tâm - PGĐSở y tế
Thứ bảy 07/08
Chủ nhật 08/08